Veilige Kerk

Wordt het meer dan praten?

Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Op de website vindt u meer over het hulpaanbod, de klachtenregeling en preventiemaatregelen. (zie ook Organisatiegids blz. 17)

Kijk op                  www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar             vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Bel naar               06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Anoniem contact is ook mogelijk via het klachtenformulier op de website.

                                    

Interne vertrouwenspersonen voor de NGK Het Baken in Ommen:
Gea Visser – Stoel
E-mail: vertrouwenspersoon-gea@ngk-ommen.nl
                   

Pieter Waardenburg
E-mail: vertrouwenspersoon-pieter@ngk-ommen.nl