Crèche

Crèche Noord/Oost

De crèche is voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
In de ochtenddienst is er altijd opvang aanwezig voor hen.

Bij binnenkomst graag de naam van uw kind noteren in de map.

Tijdens de collecte heeft u de mogelijkheid uw kind(eren) op te halen uit de crèche. Zo kunnen we samen de kerkdienst af sluiten en de Zegen ontvangen.

Ook zal bij elke dienst een pot aanwezig zijn, waarin u een bijdrage kunt doen voor het vernieuwen van speelgoed.
Dit willen wij van harte bij u aanbevelen!

Mocht u een kind met een beperking hebben.
Dan is het mogelijk deze naar de crèche te brengen.
Wel zouden wij het op prijs stellen dat u ons van te voren inlicht, zodat wij extra leiding kunnen regelen.
En er op deze manier voor uw en de andere kinderen voldoende aandacht mogelijk zal zijn.

U vindt de crèche in lokaal 7.

Voor vragen en/of reacties: crechegkvommen@outlook.com

Organisatie creche:

Lisanne Willems – Kruidhof en Geerieke Noordegraaf – Bosch