Oudervereniging en Jeugd 12-15 jaar

GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Doel van de vereniging is het oprichten en in stand houden van de jeugdverenigingen voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar die lid zijn van de kerkelijke gemeenten van Ommen – Noord/Oost en Ommen – West. Ook verzorgen wij activiteiten rondom de jeugdverenigingen, zoals een startactiviteit en/of kamp, een jaarlijkse goede doelenactiviteit.

Voorzitter        :   Hans Lamberink           Dalmsholterweg 6          tel. 06-22589323
Secretaris        :   Gerlinda Beumer          De Haar 3                       tel. 06-22139818
        E-mail: oudervereniging@ngk-ommen.nl

Penn.m.          :   Lianne Nijkamp             Coevorderweg 6         tel. 0529-463622    
        Bankrekening NL55 RABO 0348 9366 80 t.n.v. Ouderver. Ommen

Bestuursleden :   Gerjande Buitenhuis    Karshoekweg 1               tel. 06-30171710
                            Jaqueline Hoogland     Klaproosstraat 48           tel. 06-40468317
                            Inger Lubbinge             Baron v Fridaghstr. 40      tel. 06-49307348

Lidmaatschap: van leden wordt verwacht dat ze jaarlijks de ouderbijdrage en/of contributie overmaken naar het rekeningnummer.
Ouders van kinderen die de vereniging bezoeken, worden automatisch lid. Daarnaast zijn er gemeenteleden die lid zijn, om het jeugdwerk te steunen.

DE JEUGDVERENIGINGEN

De verenigingen zijn ingedeeld naar leeftijd en heten dit jaar: Palm, Lelie, Aloë/10plagen, Skills, Lotus, Anker, Nardus en Mirre.De verenigingen vergaderen 1 x in de 2 weken volgens rooster op donderdag en vrijdag, veelal tussen 19.00 – 20.00 uur, in Het Baken of bij de leider thuis.
De groepen werken met de methode van HGJB

CLUB groep 7 en 8
Op een uitdagende, eigentijdse manier de kinderen laten ervaren, dat het fijn is om als kind van Jezus te mogen leven en naar de kerk te gaan.
Eens per maand, op vrijdagavond
Tijd: 19:00 – 20:30 uur
Plaats: Het Baken en de soos

Contactpersoon: Nelleke ten Kate-Zijlmans, Boermarke 5      tel. 06-38328200
E-mail : tenkatenelleke@gmail.com