Jeugd 16+

KERNTEAM JEUGD

Het kernteam coördineert het jeugdwerk in de beide gemeenten en is de link tussen beide kerkenraden en alle commissies en werkgroepen binnen het jeugdwerk van beide gemeenten. In het kernteam worden de lopende zaken besproken en nieuwe plannen ontwikkeld.

Het doel van het kernteam is:
* Vormen van visie op het jeugdwerk;
* Een bindende factor zijn voor al het jeugdwerk en verschillende leeftijdsgroepen;
* Adviserende rol richting de kerkenraad;
* Klankbord zijn voor en overleg met jeugdleiders en hen waar nodig adviseren.

We hopen zo ons steentje bij te dragen aan het jeugdwerk, met het uiteindelijke doel dat ook onze jongeren Jezus Christus gaan volgen.

Het kernteam bestaat op dit moment uit:

Erna Kelder, Rik Olijve, Henry Seigers, Rianne Zwarteveen.

BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN & JONGVOLWASSENEN (16 JAAR EN OUDER)

Kleine groepjes
De (kleine) groepjes zijn ontstaan vanuit het verlangen van jongeren om elkaar en God beter te leren kennen. Ben jij op zoek naar ontspanning, verdieping, van elkaar leren en misschien nog wel meer? Neem dan contact op met één van onderstaande personen.

De kleine groepjes komen eens per maand samen, meestal bij iemand thuis. Maar andere vormen zijn er ook zoals met elkaar wandelen of sporten. Van harte welkom!

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met één van de aanspreekpunten:

Harmke Vleesenbeek 06-13954173 of
Robert van der Veen 06-42805536