Commissies

Muziek/begeleiding
André Dunnewind, contactadres orgelzaken andredunnewind@gmail.com
Alexander Zuidema
Wilco Dijk
Annemarijn Visser

orgel3

Commissie van Beheer:
Voorzitter: Maarten van Pijkeren
Secretaris/Penn.m.: Rudolf Enter; e-mail cvbono@gmail.com
Leden: Gerrit Schuurhuis, Jarik Willems

Boekhouder/Penningmeester: B. Veurink; e-mail boekhouding@ngk-ommen-no.nl
Bankrekening voor VVB: NL96 RABO 0348 9043 20
Bankrekening voor Quota: NL47 RABO 0348 9204 31


Commissie Zending en Hulpverlening (Z&H)

Ga naar de eigen pagina.

Oudervereniging
Ga naar de eigen pagina.

Kind en Kerk
E-mail: kind@ngk-ommen-no.nl
Zie verder de eigen pagina.

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Janneke Wienen; janswienen@hotmail.com
Leden: Giny Stokvis-Slotman, Edith Visscher-Bouma

Ouderencomite
Voorzitter: J.J. Kramer – van Apeldoorn
Secretaresse: G. Kruitbosch – Kooijker – btkruitbosch@gmail.com
Penningmeester: G.H. Holtvoort; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Jeugddienstcommissie VUUR
Zie de eigen pagina.