Preekvoorziening

M. Douma – Gerrits
Arriërpoort 21, 7731 GH Ommen

tel. 0529-451715
E-mail: m.doumagerrits@kpnmail.nl

Vanaf 1 juni 2024 wordt de preekvoorziening verzorgd door Sandra Reedijk-Soepenberg.
Merelstraat 46, 7731 XG Ommen
tel. 0529-466890
preekvoorziening@ngk-ommen-w.nl