Predikanten

De NGK van Ommen heeft 2 predikantplaatsen:

Sectie Noord is Vacant

Sectie Zuid ds. W. Hoorn

Voor contact:
Telefoon: 0529-467754 of 06-38260262
E-mail: wimhoorn@live.nl