Koster

KOSTER
E-mailadres: koster@ngk-ommen.nl

KERKGEBOUW – HET BAKEN
Trompstraat 2, 7731 CK Ommen.
Telefoonnummer: 0529-452165 of 06-36509664

Kerkbeheer, koster en hulpkosters hebben samen de taak om de kerk te beheren (organisatie, kosten, onderhoud, netheid, veiligheid). Maar u moet begrijpen dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen. Ook de koster heeft bijvoorbeeld recht op vrije tijd. Daarom hieronder een beperkt aantal regels:
– gebruik van de kerk of zaal moet altijd (en tijdig!) in overleg met de koster of de hulpkoster worden aangevraagd.
– op de dinsdagochtend en dinsdagmiddag is de kerk altijd gesloten. Dit is de vaste vrije dag van de koster.
– zaterdagdags is de kerk in principe gesloten, op een beperkt aantal zaterdagen per jaar na. Zo kan het zijn dat u voor een dichte deur komt of dat uw verzoek niet ingewilligd kan worden. Wij vragen daarvoor begrip.

GEBRUIK MAKEN VAN HET KERKGEBOUW VOOR NIET-KERKELIJKE DOELEINDEN
Overleg met de koster voor beschikbaarheid en de daaraan verbonden kosten