Kerkenraad/scriba

Postadres Kerkenraad

Scriba I/Secretariaat : mw. L.M. Dunnewind – Veurink
Adres : Ferdinand Bolstraat 15, 7731 MB Ommen  tel. 0529-455154
E-mail : scriba@ngk-ommen-no.nl

Alle post die bestemd is voor de kerkenraad, naar genoemd adres of in de brievenbus van de kerkenraad in de hal van de kerk.